Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa: Arbitraż, rozstrzyganie sporów budowlanych

Program

 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
CZĘŚĆ PIERWSZA – WYSTĄPIENIA
9.00 – 10.30 Otwarcie konferencji
Tomasz Latawiec – Prezes SIDiR – „Warunki Kontraktowe FIDiC a ADR”
Andrzej Kąkolecki – Prezes Sądu – „Sąd przy SIDiR. Kluczowe decyzje i dobre praktyki w arbitrażu”
Zbigniew Boczek – Wiceprezes Sądu, redaktor naczelny „Konsultanta” „Arbitraż w zamówieniach publicznych”
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Piotr Nowaczyk – Dentons, Przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu i innych renomowanych sądach arbitrażowych „Spory budowlane według wzorców FIDIC”
Sylwester Pieckowski – Chadbourne & Parke, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego – „Arbitraż jako forma skutecznego rozwiązywania sporów”
Tomasz Wardyński – Członek i uczestnik prac wielu renomowanych organizacji i instytucji – ICC, IBA, American Counsel Association, Academy of International Law – „Rola etyki w funkcjonowaniu arbitrów”
Andrzej Michałowski – Rozjemca i arbiter „Zalety rozjemstwa w sporach budowlanych”
12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
CZĘŚĆ DRUGA – PUNKT WIDZENIA UŻYTKOWNIKÓW ARBITRAŻU, PROBLEMATYKA PRAWNA, ORZECZNICTWO, DYSKUSJA
13.30 – 15.00 Marcin Skromak – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Gdańsku „Arbitraż – punkt widzenia Zamawiającego”Edyta Snakowska-Estorninho – Dyrektor Działu Prawnego Veolia Water Systems (Grupa OTV/DALKIA) „Arbitraż – punkt widzenia Wykonawcy”

Piotr Skrzypczak – Kancelaria Radcy Prawnego w Poznaniu „Walory mediacji”

Dyskusja

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.00 Rafał Morek – Uniwersytet Warszawski, KLGates „Orzecznictwo sądowe w sporach budowlanych”
Dyskusja i podsumowanie