Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budowlanych Promocja Sp. z o.o. – wydawca informacji i biuletynów SEKOCENBUD serdecznie zaprasza do udziału w 22 Konferencji naukowo-technicznej pod tytułem „CENA LUB KOSZT CYKLU ŻYCIA NOWE UWARUNKOWANIA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE”, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2016 roku w Ciechocinku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tegoroczną tematyką do uczestnictwa w Konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sekocenbud.pl w zakładce 22 Konferencja Ciechocinek 2016.
„ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA” oraz „INFORMACJE OGÓLNE”

Podczas tegorocznej 22 Konferencji będziemy poruszać m.in. następujące tematy:

  • Nowelizacja prawa zamówień publicznych – konsekwencje wprowadzanych zmian (zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, obliczania wartości zamówienia i inne)
  • Najczęściej występujące błędy w procesie przygotowania inwestycji (m.in. SIWZ, wycena, umowa), które prowadzą do sporów między stronami
  • Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej, kosztorys ofertowy
  • Koszt cyklu życia produktu budowlanego – koncepcja, metodologia i przykłady
  • BIM narzędziem wspomagającym wycenę i optymalizację kosztów na każdym etapie cyklu życia budynku
  • Optymalizacja kosztów na etapie projektowania i budowy (wariantowe kalkulacje kosztów)

Pliki do pobrania

Ulotka

Formularz rejestracji