Z największym żalem żegnamy

prof. zw. dr hab. inż.

Grzegorza Chrabczyńskiego

Członka Honorowego
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.
Odszedł Człowiek mądry i serdeczny będący autorytetem
dla kilku pokoleń inżynierów budownictwa.

Rodzinie

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców