Informujemy, że w zakładce Publikacje dostępne są do pobrania erraty do Warunków Kontraktu FIDIC edycja 2017 (książki czerwonej i żółtej):

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Budowę dla Robót Budowlano-Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego, wydanie drugie 2017

Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę, wydanie drugie 2017

Pobierze