Władysław Strzępek

Inżynier
Ziemnice, Pod Wzgórzem 3 59-216 Kunice
[email protected]
Członek zwyczajny od roku 2012
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.