Piotr Flisiak

Inżynier
+48 692 458 678
[email protected]
P.G. Geotech
Członek zwyczajny od roku 2009
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.