Piotr Flisiak

Inżynier
Rększowice 249A 42-274 Rększowice
+48 692 458 678
[email protected]
P.G. Geotech
Strona firmy http://www.geotech.pl
Członek zwyczajny od roku 2009
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.