Numer 57, 05 2021

Numer 57, 05 2021

W numerze

  • Jazda obowiązkowa
  • Co nas czeka po pandemii?
  • O nadziejach związanych z szerszym wykorzystaniem ADR i Sądu SIDiR do rozstrzygnięcia wzbierającej fali sporów
  • Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych podczas VII ogólnopolskiej konferencji Roszczenia związane z covid 19 w budownictwie: Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej
  • Dobrodziejstwo, czy przekleństwo
  • Wyzwania w kwalifikacji pandemii koronawirusa w praktyce
  • Dokumentowanie i dowodzenie wpływu pandemii na roszczenia związane z dodatkowym kosztem i przedłużeniem czasu na ukończenie
  • Czy wykonawcy wykorzystują pandemię do ukrycia swoich opóźnień w realizacji inwestycji i innych problemów
  • Roszczenia budowlane w rzeczywistości covidowej
  • Co jeśli nie sąd powszechny – czy mediacje mają szansę wpisać się w pejzaż inwestycji budowlanych?