Numer 51, 11 2018

Numer 51, 11 2018

W numerze:

  • Istotne zagadnienia dla obliczeń kwantum roszczeń o wzrost wynagrodzenia
  • Waloryzacja wynagrodzenia w kontraktach budowlanych w świetle najnowszego orzecznictwa
  • Bankructwo branży budowlanej w złotych czasach dla infrastruktury – fikcja czy fakt
  • Najczęstsze przyczyny powstawania sporów w branży budowlanej
  • Nowe warunki kontraktowe FIDIC z perspektywy polskiej — wybrane zagadnienia (żółta i czerwona księga FIDIC 2017)
  • Ryzyko zmiany kosztu w czasie na ukończenie i w przedłużonym czasie na ukończenie – przypisanie odpowiedzialności stronom kontraktów
  • Skuteczne planowanie i zarządzanie projektem na przykładzie budowy wiaduktu w ciągu al. Solidarności w Lublinie
  • Ubezpieczający jako podmiot uprawniony do dochodzenia roszczeń w ramach OC od zakładu ubezpieczeń
  • Utrata zdolności pozyskiwania gwarancji ubezpieczeniowych to niemal pewny wzrost kosztów inwestycji