Numer 4, 03 2008

Numer 4, 03 2008

W numerze:

 • Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego
 • Stosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Prawo zamwień publicznych
 • Odwołania i protesty w zamówieniach publicznych
 • Zarządzanie inwestycjami celu publicznego
 • Studium wykonalności
 • Właściwe przygotowanie SIWZ
 • Doradcy oraz konsultanci
 • Rola inżyniera konsultanta i inżyniera kontraktu
 • Beneficjencie – bądź ostrożny
 • Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne
 • Rozjemstwo i Arbitraż w sporach
 • Arbitraż
 • Co nowego dla beneficjentów?
 • Gwarancje ubezpieczeniowe w procesach inwestycyjnych
 • Rozliczenia i audyty