Numer 20, 03 2011

Numer 20, 03 2011

W numerze:

  • Wnioski z konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • Rola Inżyniera Kontraktu w zapobieganiu sporów w trakcie realizacji umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
  • Materiały i wyroby „równoważne” Zasady sporządzania specyfikacji technicznych w Dyrektywie 2004/18/WE
  • Raport Komisji EFCA
  • Ceny w budownictwie – podsumowanie 2010 roku według danych systemu SEKOCENBUD
  • Kodeks etyczny rozjemcy