Numer 15, 01 2009

Numer 15, 01 2009

W numerze:

 • Program konferencji
 • Procedura czy człowiek?
 • Modyfikacja warunków kontraktowych fidic w zamówieniach publicznych
 • Zgodność warunków kontraktowych FIDIC z prawem polskim
 • Czy zapisy w warunkach kontraktowych fIDIC prowadzą do sporów?
 • „Legalne uwarunkowania rozjemstwa – prawne podstawy rozjemstwa”
 • Inżynier&spory. Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
 • Procedura rozjemstwa a procedura sądu arbitrażowego
 • Tezy, klauzule rozjemcze i arbitrażowe
 • Wykonalność decyzji Komisji rozjemczej w umowach
 • FIDIC and the use of Dispute Adjudication Boards
 • Dispute Boards – A General Introduction to a Promising Concept
 • Dispute Boards (DBs) Resolution of construction disputes in real time