Numer 13, 11 2009

Numer 13, 11 2009

W numerze:

  • Czy KTOŚ to czyta?
  • Rękojmia za wady, gwarancja jakości
  • Inżynier & spory Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
  • Kilka uwag w sprawie przepisów kpc o sądownictwie arbitrażowym (polubownym)
  • Roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  • Szkolenie FIDIC „Zarządzanie dla Młodych Profesjonalistów”
  • Metody planowania inwestycji uwzględniające powstanie sporów sądowych (Forensic planning)
  • Co to jest konsulting inżynierski?
  • Aktualności