Numer 11, 06 2009

Numer 11, 06 2009

W numerze:

 • Forum Wykonawców
 • Po pierwsze – zrozumieć prawo
 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Kodeks cywilny w realizacji inwestycji budowlanych
 • Ryczałt w kontrakcie ?Żółty? FIDIC w zamówieniach publicznych
 • Cywilnoprawne i podatkowe zagadnienia umowykoncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Efektywne wykorzystanie środków unijnych w inwestycjach publicznych
 • Opóźnienia i zakłócenia w realizacji kontraktów budowlanych
 • Rodzaje ryzyka napotykanego przy realizacji infrastrukturalnych projektów drogowych
 • Cykliczne szkolenia w FIDIC
 • Ceny materiałów budowlanych na przełomie roku 2008 i 2009
 • 2009 ? Rok Kreatywności i Innowacyjności
 • Aktualności