Biuletyn konsultant

Zastosowanie zharmonizowanych warunków kontraktu na budowę Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)

Zastosowanie zharmonizowanych warunków kontraktu na budowę Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)

Celem autora jest przedstawienie zalet zharmonizowanych Warunków Kontraktu FIDIC, stosowanych przy realizacji projektów finansowanych ze środków grupy Banku Światowego, w porównaniu z realizacjami inwestycji publicznych, których umowy oparte są na standardowych Warunkach Kontraktu.

Podstawy formalne i zakres stosowania zharmonizowanych Warunków Kontraktu FIDIC

W przygotowaniu zharmonizowanych Warunków Kontraktu na budowę, uczestniczyły banki określane jako Multilateral Development Banks dalej MDBs (Wielostronne Banki Rozwoju) finansujące inwestycje rozwojowe na całym świecie, zachowując prawo do adaptacji tej edycji FIDIC do własnych standardów przetargowych:

  • African Development Bank,
  • Asian Development Bank,
  • Black Sea Trade and Development Bank,
  • Caribbean Development Bank,
  • European Bank for Reconstruction and Development,
  • Inter-American Development Bank,
  • International Bank for Reconstruction and Development (IBRD-World Bank), inicjator zastosowania Warunków
  • Islamic Bank for Development,
  • Nordic Development Fund.

Zharmonizowane Warunki Kontraktu na budowę otrzymały nazwę; Conditions of Contract for Construction (Multilateral Development Bank Harmonised Editions 2005). Znane są powszechnie jako „Różowa Książka”.

Ta redakcja opracowana przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) jest chroniona prawem autorskim jako Warunki Kontraktu na budowę FIDIC 2005 i może być wykorzystana jedynie na podstawie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy określonym bankiem a FIDIC. Przeznaczona jest wyłącznie do użytku pożyczkobiorców i agencji wdrażających projekty jak zostało to przewidziane na podstawie umowy licencyjnej z dnia 11 marca 2005 r., między IBRD i FIDIC. W konsekwencji, żadna część tej publikacji nie może być powielana, tłumaczona, dostosowana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, mechanicznie, elektronicznie, magnetycznie, powielaczowo, nagraniowo lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody FIDIC. Jedynie upoważniony jest do tego Zamawiający finansowany przez określony bank posiadający licencję i tylko wyłącznie w celu przygotowania Dokumentów Przetargowych dla Kontraktu objętego takim finansowaniem.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant