Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Ciężka praca zaczyna przynosić efekty – z wielką radością pragnę się podzielić informacją, że w najnowszych postępowaniach przetargowych GDDKiA przestała wykreślać z wzorcowych Warunków Kontraktowych (FIDIC) zapisy dotyczące Komisji Rozjemczych. To naprawdę wielkie wydarzenie! Ale także i wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia – przecież nie kto inny, tylko Rozjemcy i Eksperci z listy SIDiR są najlepiej przygotowani do pełnienia funkcji członków Komisji Rozjemczych.

Zawsze jednak możne być lepiej – dlatego Zarząd SIDiR podjął decyzję o prowadzeniu cyklicznych warsztatów dla Rozjemców i Ekspertów oraz dla kandydatów na Rozjemców i Ekspertów. Warsztaty mają co do zasady wprowadzić swego rodzaju standaryzację w kwestiach prowadzenia prac Komisji Rozjemczych oraz kwestiach prawnych. Ponadto, chcemy uaktywnić nasze środowisko, a także poszerzyć grono Rozjemców.

Drugą dobrą wiadomością jest to, że w ramach prac Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa jesteśmy blisko kompromisu, który co do zasady ma wprowadzić równoważne warunki realizacji umów o roboty budowlane liniowe w zamówieniach publicznych. Ta równowaga bierze się z przyjęcia standardowej matrycy ryzyk w Warunkach Kontraktowych w różnych modelach realizacji inwestycji. Bo przecież inna musi być, gdy kontrakt realizowany jest w modelu tradycyjnym, a inna w modelu „zaprojektuj i wybuduj”.

Celem nadrzędnym działań naszych przedstawicieli w Radzie Ekspertów – czyli Tomasza Latawca i Michała Skorupskiego – jest wprowadzenie do rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa warunków realizacji umów pełnej fidicowskiej ścieżki rozstrzygania sporów, a więc nie tylko przez przywrócenie Komisji Rozjemczych, ale także i sądów arbitrażowych. Taki system rozstrzygania sporów dawałby gwarancję uzyskiwania przez Strony wiążących rozstrzygnięć w Czasie Na Ukończenie. A że Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców jest dedykowany rozstrzyganiu sporów z umów o roboty budowlane, przeto liczymy na dynamiczny wzrost spraw kierowanych do rozstrzygania w naszym Sądzie.

Na marginesie sukcesów pragnę poinformować o działaniach w ramach Forum Inwestycyjnego PKP PLK – tu niestety nie mamy czym się pochwalić. Ba – kolejne odsłony standardowych Warunków Kontraktowych FIDIC są tak dalece odległe od promowanych przez nasze Stowarzyszenie wzorców, że podjęliśmy decyzję o wyłączeniu się z prac Forum. Wrócimy do nich, gdy wzorem rady Ekspertów dla robót drogowych zostanie powołane podobne gremium działające na poziomie odpowiednego Ministra.

Tak więc – do zobaczenia na warsztatach!

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant