Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Koleżanki i Koledzy.

Stowarzyszenie Inżynierów Doraców i Rzeczoznawców skupia środowisko konsultantów, dla których zagadnienia związane z administrowaniem i zarządzaniem kontraktami nie powinny stanowić żadnego problemu. I tak na ogół jest, co nie znaczy że nie powinniśmy się stale dokształcać i zdobywać nową wiedzę z różnych dziedzin. Temu także służą nasze „sidirowskie“ Warsztaty. W bieżącym roku uda się takich otwartych Warsztatów zorganizować co najmniej 11, w tym jedne wyjazdowe we Wrocławiu. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że uczestnikami są nie tylko nasi członkowie, dla których przede wszystkim je organizujemy, ale także szerokie grono osób reprezentujących zamawiających, wykonawców i inżynierów. Myślę, że otwarcie Warsztatów dla osob spoza naszego środowiska jest doskonałą promocją Stowarzyszenia. A frekwencja – od 30 do przeszło 50 osób – dowodzi, że wiele osób uznało, że warto tą drogą zdobywać potrzebną w trakcie realizacji inwestycji wiedzę. Zapraszam zatem na kolejne Warsztaty – szczegółowy terminarz i tematyka znajduje się na naszej stronie internetowej.

Ale Warsztaty to nie jedyna forma promocji SIDiR. Coraz częściej także nasi przedstawiciele są cytowani w przeróżnych mediach oraz zapraszani jesteśmy do udziału w przeróżnych gronach debatujących o inwestycjach celu publicznego. Mocno włączyliśmy się w działania urzędu Zamówień Publicznych w zakresie opracowania wzorcowego projektu umowy na liniowe roboty budowlane, reprezntowani jesteśmy w pracach Zespołów Roboczych współtworzących z pracownikami GDDKiA standardowe dokumenty przetargowe oraz w Forum inwestycyjnym, które działa w podobnym zakresie ale na rzecz PKP PLK. W tym miejscu pragnąłbym zachęcić Państwa do szerszego włączenia się w prace tych grup i zespołów, gdyż w ten sposób możemy mieć większy wpływ na otoczenie w jakim przyjdzie stronom realizować kontrakty. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że uwagi naszych członków wnoszą wiele dobrego do tworzonych dokumentów. Myślę więc, że warto poświęcić trochę własnego, cennego czasu, by poprawiać otoczenie formalnoprawne dla przyszłych kontraktów.

Na koniec pragnę zaprosić Państwa do udziału w obchodach 100-lecia FIDIC. Ciekawie się zapowiadająca konferencja odbędzie się we wrześniu w Barcelonie. Szczegóły na stronie internetowej FIDIC.

Mam nadzieję że bieżący numer naszego Biuletynu przypadnie Państwu do gustu, a z lektury poszczególnych artykułów wyciągnięcie Państwo wiele ciekawych wniosków i przemyśleń.

Tomasz Latawiec Prezes Zarządu SIDiR

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant