Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Koleżanki i Koledzy

Czas mija bardzo szybko i już za kilka tygodni będziemy mieć szansę przeżyć niezwykle istotne wydarzenie dla naszego Stowarzyszenia – 100 lecie doradztwa inżynierskiego w Polsce. to powód dla każdego z członków SiDiR do dumy! Ale i powód do refleksji nad tym co było, jest i co będzie się działo z naszym środowiskiem?

To jak jesteśmy postrzegani przez adresatów naszych usług jest zależne w głównej mierze od nas samych i od tego, co wnosimy do realizowanych inwestycji. nie myślę tutaj o wnoszeniu tylko wiedzy i doświadczenia, ale w głównej mierze dobrych praktyk.

Wiedzę można posiadać, doświadczenie nabywa się z czasem, ale dobre praktyki to coś znacznie trudniejszego do opisania. Dobre praktyki to standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia i dokumentowania inwestycji budowlanych. to także zdrowy rozsądek, zdolność przewidywania, rzetelność w wypełnianiu swoich obowiązków. Postępowanie zgodne z dobrymi (może warto powiedzieć – najlepszymi) praktykami stanowi gwarancję zrealizowania inwestycji. Choć wcale nie musi się obejść bez problemów i – jak my to nazywamy – sporów. Dobra praktyka powinna być stosowana we wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach i zdarzeniach – one zawsze wystąpią, bo nasze inwestycje są naprawdę skomplikowane i złożone. Ale także we wszystkich normalnych i codziennych działaniach.

Ponieważ jesteśmy jedyną krajową organizację FiDiC, to warto wspomnieć, że zbiorem takich dobrych praktyk są Warunki Kontraktowe! to tam są opisane przeróżne sytuacje, które zdarzają się w trakcie realizacji inwestycji. to tam są zawarte procedury postępowania w przypadku wystąpienia takich zdarzeń. to tam wreszcie są przypisane zadania różnym uczestnikom i sposób podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów. FiDiC wie, że spory są nieodłączną częścią inwestycji, ale w sposób zgodny z najlepszymi praktykami do zarządzania takimi sporami podchodzi. na dobre praktyki FiDiC zaczynają się powoływać przeróżne osoby i instytucje mające za zadanie poprawić jakość i efektywność realizowanych w Polsce inwestycji publicznych. A to dla nas oznaczać powinno, że jesteśmy bardzo ważnym ogniwem łączącym strony kontraktów, w tym publicznych inwestorów, którzy w sposób szczególny do inwestycji podchodzić powinni.

Szanowni Czytelnicy

Zapraszam gorąco do włączenia się w uroczyste świętowanie obchodów 100 lecia doradztwa inżynierskiego w Polsce. Państwa liczna obecność na konferencji jubileuszowej będzie z pożytkiem dla wszystkich. im więcej nas będzie, tym bardziej donośny będzie nasz głos, a nic przecież nie przynosi nam większej satysfakcji niż zainteresowanie naszymi sprawami.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant