Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Minęła 3-letnia kadencja Pana mec. Andrzeja Kąkoleckiego jako Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Mam przyjemność objąć przewodniczenie temu Sądowi na kolejną kadencję. W skład Prezydium Sądu jako Wice Prezes został powołany Pan mec. Jacek Bendykowski mający bogate doświadczenie w problematyce sporów budowlanych. Pozostaje w składzie Prezydium Sądu na kolejną kadencję Pan Tomasz Latawiec pełniąc dalej funkcję Wice Prezesa Sądu.

Sąd Arbitrażowy pod przewodnictwem Pana Andrzeja Kąkoleckiego to okres kolejnego rozwoju merytorycznego Sądu, wzrost zaufania do tej instytucji, przyjęcie nowego Regulaminu Sądu opartego na europejskich i światowych wzorcach. W ten Regulamin wniósł Pan Andrzej Kąkolecki swoje doświadczenie oparte o międzynarodowe wzorce polubownego rozpatrywania sporów.

Pozostając w gronie doświadczonych Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Pan Andrzej Kąkolecki zapewnił o swoim daleko idącym wsparciu Prezydium Sądu w kolejnym okresie.

Dziękuję Andrzeju za Twoje zaangażowanie w rozwój polubownego rozstrzygania sporów budowlanych w której problematyce specjalizuje się Sąd Arbitrażowy przy SIDiR.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant