Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Koleżanki i Koledzy.

Ponieważ jest to pierwsze wydanie Biuletynu po Walnym zamykającym rok 2014, dlatego pragnę wszystkich poinformować o dokonanym wyborze głosami członków i ukonstytuowaniu się nowego składu Zarządu naszego Stowarzyszenia. Po zakończeniu czteroletniej kadencji poddałem się ocenie Walnego, które jednogłośnie powierzyło mi przewodniczenie Zarządowi w kolejnej kadencji. Ponadto, do Marcina Mikulewicza, Jacka Piliszka i Pawła Zejera, którzy kontynuują swoje kadencje dołączyli Eugeniusz Błażewicz, Jacek Bochen i Agnieszka Suchecka. Wszystkim nowo wybranym członkom Zarządu serdecznie gratuluje i życzę owocnej współpracy i wielu pomysłów na najbliższe lata działalności na rzecz SIDiR.

Oczywiście chcę także podziękować za dotychczasowe poświęcenie czasu na działalność społeczną kolegom: Zbigniewowi Boczkowi, Aleksandrowi Granowskiemu oraz Mariuszowi Iwanejko. To także dzięki nim Stowarzyszenie cieszy się bardzo dobrą kondycją finansową i coraz powszechniejszą rozpoznawalnością wśród osób związanych z realizacją inwestycji celu publicznego.

Walne potwierdziło jednoznacznie, że Stowarzyszenie powinno rozwijać swoją działalność na podstawowym polu jakim jest promocja Warunków Kontraktu FIDIC, ale także rozwijać działalność Sądu Arbitrażowy oraz Ośrodka Mediacji przy SIDiR. Ponadto zobligowani zostaliśmy jako Zarząd do wdrożenia programu Akademii SIDiR. Mam nadzieję, że wszystkie cele postawione przed nowo-starym Zarządem zostaną w 100% zrealizowane z korzyścią dla członków Stowarzyszenia oraz dla wszystkich, którym leży na sercu promowanie dobrych praktyk w realizacjach inwestycji.

Może dzięki naszym działaniom uda się w końcu przekonać największych inwestorów publicznych (PKP PLK S.A. i GDDKiA), którzy stosują „nasze” Warunki Kontraktu FIDIC do tego, by przy nich nie majstrowali i by uszanowali pierwotny wzorzec kontraktów zrównoważonych i przewidywalnych. Na razie jest jednak inaczej – kolejne odsłony wzorcowych Warunków Kontraktu zamieszczanych na stronach internetowych przywołanych powyżej zamawiających unaoczniają jak bardzo w sposób nieuprawniony ingerują oni w precyzyjnie opisane prawa i obowiązki stron, matryce ryzyk oraz procedury wynikające z poszczególnych klauzul Warunków Ogólnych. Dlatego w bieżącym i kolejnych numerach Biuletynu będziemy przypominać o filozofii i prawdziwym „duchu” tych Warunków oraz wskazywać przykłady takich nieuprawnionych działań. Zastanowimy się też nad drogą prawną, dzięki której będziemy chcieli zastopować to wszechobecne wypaczanie idei FIDIC.

Szanowni Państwo!

Im większe grono z nas będzie przeciwstawiać się zamawiającym „psującym” przeróżnymi nieuprawnionymi zmianami Warunki Kontraktu FIDIC, tym większy będziemy mieć wpływ na naprawianie relacji pomiędzy uczestnikami procesów inwestycyjnych. A to z kolei wpłynie na efektywność wydatkowania środków publicznych, których w najbliższej perspektywie znowu będzie bardzo dużo do wydania. Nie zmarnujmy tej okazji! Dzielmy się dobrymi przykładami a napiętnujmy złe. Wskazujmy bez skrupułów zwłaszcza naganne ingerowanie w „nasze” książki, walcząc w ten sposób o swoje prawa do ich zrozumienia, ponieważ Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców jest jedyną krajową organizacją FIDIC uprawniona do ich interpretacji.

Łamy naszego Biuletynu są otwarte na Wasze uwagi i opinie.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant