Biuletyn konsultant

EuroPolis 2050

EuroPolis 2050

Już po raz trzeci belgijska organizacja ORI, zrzeszająca firmy zajmujące się doradztwem inżynierskim, zorganizowała konkurs dla studentów Euro-Polis 2050.

Ten konkurs to dla słuchaczy studiów technicznych prawdziwe, naukowe wyzwanie. Zadaniem 4-5-osobowych zespołów jest przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania koncepcyjnego wybranego problemu techniczno-środowiskowego w ciągu zaledwie 24 godzin. Tym samym uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością pracy w zespole, kreatywnym myśleniem, a równocześnie poradzić sobie z presją czasu. Po 24 godzinach wyniki ich pracy prezentowane są w Brukseli w obecności władz belgijskich oraz przedstawicieli świata biznesu inżynieryjnego.

W tegorocznej edycji rozgrywanej w Vaalbeek, niedaleko stolicy unii europejskiej, w szranki stanęło 17 drużyn, w tym aż 4 zespoły z Polski (dwa z Politechniki Łódzkiej oraz po jednej drużynie z Wojskowej Akademii technicznej i Politechniki Wrocławskiej). Zadaniem uczestników było opracowanie, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynieryjnej i osiągnięć techniki, koncepcji poprawy jakości życia w mieście w 2050 r. Na uwagę zasługuje fakt, że polskie drużyny rywalizowały głównie z zespołami gospodarzy z belgijskich uczelni (tylko jeden team przyjechał z Francji).

Udział polskich zawodników w Euro-Polis 2050 był możliwy dzięki organizacji SIDiR, która we współpracy z jej belgijskim partnerem ORI zorganizowała wyjazd studentów do Brukseli.

Belgijski konkurs pozwolił przyszłym inżynierom doświadczyć, jak faktycznie działa inżynieryjna firma konsultingowa. Bernard Gilliot, podsumowując wyniki tegorocznej edycji konkursu na stronie www.europolis2050.be, trafnie zauważył, że przed sektorem inżynierii stoi obecnie kilka poważnych wyzwań. Trudno nie zgodzić się z przewodniczącym ORI, że wiedza dobrze wykształconych i kreatywnych inżynierów jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek.

Organizując Euro-Polis 2050, ORI koncentruje się na innowacyjności i kreatywności. Rzeczywiście, holistyczne podejście do projektów i elastyczne myślenie niewątpliwie stanowią podstawę codziennych wyzwań konsultingowej firmy inżynieryjnej. Tym bardziej cieszy fakt, że jedna z polskich drużyn – Hold On 5, reprezentująca Politechnikę Łódzką – znalazła się w ścisłym finale konkursu Euro-Polis 2050, lokując się wśród pięciu najlepszych drużyn.

Obecnie SIDiR, Wojskowa Akademia techniczna i Politechnika Łódzka we współpracy z ORI przygotowują polską edycję konkursu Euro-Polis Polska, który odbędzie się w budynkach Wojskowej Akademii technicznej w Warszawie w dniach 25-26 maja 2013 r. Niecierpliwie czekamy na to wydarzenie, mocno kibicując wszystkim uczestnikom i życząc im kreatywności oraz inżynierskiej odwagi w tworzeniu nowych technologii.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant