Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Biuletynu Konsultant.

W numerze

  • Ryzyko przegranej sprawy w sądzie powszechnym – czy da się oszacować?
  • Rozwój cywilizacji i form organizacji – wprowadzenie
  • Kiedy i czy w ogóle budynki będą produkowane jak samochody? I co to ma wspólnego z digitalizacją?
  • Wehikuł czasu – technologia zdobywania dowodów
  • Nowe kompetencje inżyniera konsultanta
  • Bańki informacyjne w kontraktach budowlanych
  • Przeniesienie ryzyka na wykonawcę największym ryzykiem w projekcie
  • Automatyzacja płatności w ramach rozliczeń kontraktów budowlanych
  • Automatyzacja analizy umów na roboty budowlane
  • Kontrakty na usługi intelektualne też wymagają waloryzacji