Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budowlanych Promocja Sp. z o.o. – wydawca informacji i biuletynów SEKOCENBUD serdecznie zaprasza do udziału w 23 Konferencji naukowo-technicznej pod tytułem „ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE”, która odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 roku w Ciechocinku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tegoroczną tematyką do uczestnictwa w Konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sekocenbud.pl w zakładce 23 Konferencja Ciechocinek 2017.

Do 30 czerwca 2017 r. cena rabatowa w wysokości 750 zł (+VAT)

Tematyka konferencji

Wprowadzona w roku ubiegłym nowelizacja ustawy Pzp oczekiwana była z niecierpliwością przez środowisko. Zaimplementowane Dyrektywy dają nowe możliwości ale też stawiają istotne wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego. Czy znalazły one zastosowanie w praktyce przetargowej zamówień publicznych? Jak i czy w ogóle zareagowali na te zmiany Zamawiający i Wykonawcy? Chcemy dokonać oceny funkcjonowania wybranych zmian w praktyce, po prawie rocznym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy.

Tematyka konferencji będzie obejmowała m. innymi następujące obszary:

  • Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, kacje w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp),
  • Warunki kontraktowe – praktyczna strona realizacji kontraktów, na przykładzie inwestycji drogowych,
  • Ustalenie wartości zamówienia – przepisy a praktyka,
  • Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych,
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowanie art. 91 Pzp).

Materiały do pobrania