Koleżanki i Koledzy,

W dniu 11.05.2018 r. (piątek) planowana jest wycieczka pod hasłem „Wymiana wiedzy”. Tym razem wybieramy się na budowę drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu oraz na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22. Wycieczka ma charakter techniczno-szkoleniowy. Celem wycieczki jest zdobycie cennego doświadczenia, wymiany wiedzy, zdobycia kontaktów zawodowych oraz wspólną integrację.

Wycieczka SIDiR S7 Kraków - Rabka-Zdrój 2018

Wycieczka planowana jest na:

Budowę drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Kontrakt obejmuje w szczególności budowę odcinka tunelowego drogi klasy S dł. ok. 3,0 km z dwukomorowym tunelem długości ok.2,06km, budowę obiektu inżynierskiego nr 15+16 długości ok. 321 m oraz roboty towarzyszące

Budowę drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22

Kontrakt obejmuje w szczególności budowę dwujezdniowej drogi długości ok.6,1 km, w tym: klasy S długości ok. 5,2km, klasy GP długości ok. 0,9km, kilkanaście obiektów inżynierskich w tym łącznice o różnych konstrukcjach. Do ciekawych obiektów należą obiekt nr 18 o długości 425 m oraz obiekt nr 21 o długości 992 m.

Planowany program wycieczki:

Data: 11.05.2018 r. (piątek)

10:00 Spotkanie w biurze budowy Generalnego Wykonawcy, odcinek II Naprawa – Skomielna Biała, tunel
adres: miejscowość Naprawa 468, 34-240 Jordanów
10:00 – 10:30 Prezentacja multimedialna budowy tunelu w biurze budowy GW
10:30 – 12:30 Zwiedzanie i wymiana wiedzy na budowie, odcinek II Naprawa – Skomielna Biała, tunel
13:00 – 14:00 Zwiedzanie i wymiana wiedzy na budowie, odcinek III Skomielna Biała – Chabówka, obiekt nr 18 i 21
14:30 – 15:30 Obiad w restauracji RANCHO, adres Skomielna Biała 312

Szczegóły organizacyjne:

Transport autokarem z Kielc cena do uzgodnienia*
Obiad w restauracji RANCHO „formuła każdy za siebie”*

*Koszty wycieczki dla członków pokrywa SIDiR

Dojazd:

Na koszt własny do miejscowości Naprawa lub do miejscowości Kielce (Parking pod Politechniką Świętokrzyską, Biblioteka Główna PŚk, 
ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce ), odjazd z Kielc autokarem o godz. 6:20, powrót do Kielc ok. godz. 19:00.

Aby wycieczka powiodła się, musi zadeklarować chęć uczestnictwa wystarczająca liczba Koleżanek i Kolegów (nie mniej niż 15 osób).
Ze względów organizacyjnych Chętnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 06.05.2018 r. (włącznie).

W przypadku pytań proszę o kontakt:
[email protected]

Do zobaczenia!
Grzegorz Piskorz
Koło Młodych Profesjonalistów przy SIDiR

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.