pkp„Grupa Zapisy Umów Forum Inwestycyjnego przygotowała kolejne memorandum oceniające umowę bazową opracowaną przez PKP PLK dla zamówień „buduj”. Wnioski prac Grupy są następujące:

  • Projekt Umowy bazowej v3.0 jest niezgodny z zasadami wyrażonymi i zaakceptowanymi przez Strony podczas prac Forum;
  • Umowa bazowa v3.0 nie wypełnia zasad i wymagań formalnoprawnych zawartych w dyrektywach unijnych, a także innych regulacjach, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 ustanawiające mechanizm „Łącząc Europę”;
  • Umowa w wersji v3.0 jest bardzo niesymetryczna; znacząco przerzuca ryzyka na wykonawców bez żadnych realnych mechanizmów zabezpieczających; stanowi wyraz uznawania przez Zamawiającego, że kary przewidziane w istotnej liczbie i m.in. raportowanie od dobowego po miesięczne będą sposobem na prawidłową realizację inwestycji;
  • Umowa w v3.0 nadal nie przewiduje (mimo odmiennych deklaracji Zarządu PLK prezentowanych publicznie) alternatywnych metod rozstrzygania sporów; przewidziano jedynie 60 dniowe „bezpośrednie negocjacje”, które – jak wykazała praktyka ostatnich lat – nie są wydolnym instrumentem realnie wpływającym na eliminowanie niepotrzebnych sporów sądowych.

Na 16 czerwca 2016 r. zaplanowane zostało spotkanie w sprawie umów z udziałem Członka Zarządu PKP PLK odpowiedzialnego za inwestycje. Sidir podczas tego spotkania reprezentować będzie r. pr. Agnieszka Suchecka – Członek Zarządu SIDIR, Lider Grupy Zapisy Umów.