Członków SIDiR zapraszamy na Warsztaty w zakresie opracowywania harmonogramów realizacji inwestycji.

Spotkanie przeznaczone zarówno dla osób, które opracowują harmonogramy na kontraktach (wykonawcy), jak i osób, które je następnie weryfikują (Inżynierowie Kontraktu) czy też analizują podczas postępowań sądowych (prawnicy).

W trakcie warsztatów będzie opracowywany harmonogram przykładowej inwestycji przy wykorzystaniu oprogramowania MS Project. Podczas pracy będą omawiane wszelkie aspekty i okoliczności jego wykonania tj. od pozyskiwania danych wyjściowych, obliczania wydajności, zakładania kalendarzy i powiązań. Uzyskana ścieżka krytyczna będzie następnie analizowana i analizowana podczas wprowadzania przykładowych przeszkód do wykonanego harmonogramu.

Prowadzący: Mariusz Nowacki

Magister inżynier budownictwa. Absolwent Politechniki Łódzkiej.

Wieloletni Członek SIDIR. Posiada bogate doświadczenie w realizacji największych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce od stanowiska inżyniera budowy po zastępcę dyrektora kontraktu. Autor 100+ harmonogramów, wielu analiz terminowych i ekspertyz dla większości firm budowlanych realizujących duże projekty infrastrukturalne w Polsce.

Cena: Warsztaty bezpłatne, wyłącznie dla Członków SIDiR

Termin: 06.06.2023 r. godz. 17.00-20.00

Miejsce: Biuro SIDiR w Warszawie, ul. Trębacka 4 lok.404, 00-074 Warszawa

Zgłoszenia: Drogą elektroniczną na adres [email protected]. W tytule maila prosimy napisać „Zgłoszenie na warsztaty z harmonogramowania”. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.