Rejestracja zakończona

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rejestracja na warsztaty została zakończona po niecałej dobie. Dziękujemy za zainteresowanie.

Zmiany są naturalnym elementem realizacji kontraktu na budowę. Wraz z ich wdrożeniem zachodzi konieczność dostosowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiany powinny być szansą dla obu Stron kontraktu na lepszą, bardziej optymalną realizację. Okazuje się jednak, że wiążą się również z ryzykiem finansowym.

Celem warsztatów jest omówienie Subklauzul 13.2 oraz 13.3. obecnie stosowanych przez GDDKiA oraz podjęcie próby wypracowania wspólnego spojrzenia na te postanowienia Kontraktu.

W pierwszej części warsztatów zostaną zaprezentowane poszczególne postanowienia Kontraktu oraz możliwości kontraktowe w zakresie wyceny Zmian. Zostaną omówione przewidziane Kontraktem metody kalkulacji oraz zakres kosztów, które Wykonawca może uwzględnić w kalkulacji.

Następnie uczestnicy warsztatów, w oparciu o zaprezentowane wymagania Umowy a także własne doświadczenia zostaną zaproszeniu do wypracowania wspólnego spojrzenia na te postanowienia. Omówienie poszczególnych możliwych stanowisk będzie wiązało się z określeniem konsekwencji kontraktowych, w tym finansowych.

Ramowy program Warsztatów obejmuje:

  1. Omówienie Klauzuli 13 warunków szczególnych obecnie stosowanych w GDDKiA.
  2. Zakres i sposoby dokonywania kalkulacji zmian.
  3. Analiza Subklauzul 13.2 i 13.3 – możliwe założenia kalkulacyjne.
  4. Warsztatowa prac nad możliwymi wariantami postępowań wraz z określeniem konsekwencji.

Warsztaty poprowadzi:

Andrzej Grabiec – mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Inżynier Konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC.

Członek Zarządu CML Construction Services sp. z o.o. , spółki Koncernu STRABAG, odpowiedzialny za zarządzeniem obszarem Contract Management na terenie Polski.

Miejsce i termin:

Siedziba SIDiR ul. Trębacka 4 w Warszawie (budynku KIG) sali nr 404

11 lutego 2020 r. godzina 17.15

Informacje:

Liczba miejsc ograniczona.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.