Koleżanki i Koledzy,

W dniach 24 marca 2018 r. i 14 kwietnia 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty SIDiR „Podwykonawstwo w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów KC i PZP”.

Prowadzącymi byli: macenas dr Hubert Wysoczański oraz mgr inż. Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR.

Cieszymy się, że tematyka spotkała się z dużym zainetrsowaniem. W ciągu godziny zgłosiło się prawie 50 osób. Właśnie dlatego postanowiliśmy zorganizować dwa terminy. Dziękujemy za tak liczną frekwencję.

Warsztaty rozpoczęły się od powitania oraz poznania się w ramach, którego uczestnicy prezentowali swoje doświadczenia zawodowe oraz dziedziny z którymi na co dzień mają do czynienia w codziennej pracy.

Warsztaty połączone były ze spotkaniem Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR, na którym w pierwszej części podsumowano działalność Koła YP za 2017 rok oraz zaprezentowano plan działań na rok 2018.

Najbliższe wydarzenia organizowane przez Koło YP:

  1. 26.04.2018 r. „SIDiR na Politechnice Gdańskiej”
  2. 11.05.2018 r. Wycieczka „Wymiana wiedzy”
  3. maj 2018 r. ogłoszenie III edycji Krajowego Konkursu dla YP

Celem warsztatów było przybliżenie wiedzy na temat prawa i praktyki inżynierskiej w zakresie postanowień umów o roboty budowlane dotyczących podwykonawców, z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) i w Kodeksie cywilnym (KC).

Przepisy dotyczące udziału podwykonawców w procesie inwestycyjnym regulują szereg istotnych w praktyce zagadnień, m.in. solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, obowiązkowych postanowień dotyczących podwykonawców w umowach zawieranych w reżimie PZP, czy zasad zatwierdzania podwykonawców realizujących prace na placu budowy.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ustawodawca dokonał zmian niektórych przepisów KC i PZP w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności przez podwykonawców. Z dniem 1 czerwca 2017 roku wprowadzono zmiany do Kodeksu cywilnego modyfikujące model solidarnej odpowiedzialności inwestora za należne podwykonawcom wynagrodzenie. Zmiany te wpływają w na zakres obowiązków inwestorów i wykonawców realizujących roboty przy pomocy podwykonawców.

Warsztaty prowadzone były w formule wykładowo-warsztatowej, połączonej z przykładami z praktyki (tzw. case study).

W czasie warsztatów słuchacze wykazali się dużą aktywnością, prowadzeniem dyskusji oraz dzieleniem się zdobytym doświadczeniem.

W przerwach uczestnicyi mieli okazję bliżej się poznać oraz wymienić się doświadczeniami co jest jednym z celów organizowanych przez SIDiR warsztatów.

Druga część spotkania w charakterze integracyjnym odbyła się w jednym z lokali w centrum Warszawy na Starym Ryku.

Na spotkaniu Młodzi Profesjonaliści mieli okazję bliżej się poznać, podjąć dyskusję oraz wymienić się doświadczeniami i w luźnej atmosferze porozmawiać.

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w warsztatach.

Zapraszamy na kolejne Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów.

Do zobaczenia!
Grzegorz Piskorz
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR