17 listopada 2024 r. członkowie SIDiR uczestniczyli w warsztatach pt. „Istota i znaczenie opinii eksperckich”. Prowadzący – Tamara Małasiewicz, Krzysztof Klimaszyk i Zbigniew Walczak dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w temacie, a w trakcie wspólnej dyskusji uczestnicy warsztatów omawiali m.in. różnice pomiędzy niezależnym ekspertem a konsultantem, kwestie dot. warunków zatrudnienia eksperta oraz współpracy między radcą prawnym a ekspertem i udział opinii eksperckich w rozstrzyganiu spraw spornych w procesach budowlanych.

Jako efekt tych wspólnych działań wkrótce zostaną opublikowane rekomendacje SIDiR dotyczące dobrych praktyk w sporządzaniu opinii eksperckich.