Uwaga!

Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby trafić na listę rezerwową.

Wiadomość o możliwości uczestnictwa otrzymasz na podany adres e-mail na 2 dni przed warsztatem.

Szanowni Państwo,

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców zapraszamy na kolejne spotkanie Koła YP połączone z pierwszym organizowanym wydarzeniem z cyklu pt.: „Spotkania mentoringowe” oraz z warsztatami pt.: „LUDZKA TWARZ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI”

„Spotkania mentoringowe”

Celem spotkań jest pomoc w ukierunkowaniu rozwoju zawodowego.

Mentorzy zaproszeni na spotkanie, to osoby które odnieśli znaczący sukces zawodowy, osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego min. inżynierskiego, prawnego i ekonomicznego.

„Spotkania mentoringowe” mają pomóc w:

 • wzbudzaniu motywacji w rozwoju kariery zawodowej i realizacji własnych celów,
 • zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych,
 • uczeniu się poprzez korzystanie z doświadczenia mentora,
 • poznaniu punktu widzenia osoby, która osiągnęła swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jej doświadczenia w kwestii własnego rozwoju,
 • określeniu realistycznych i ambitnych celów, sprecyzowaniu planów zawodowych.
  Gościem spotkania będzie Pan Piotr Sokołowski, który również poprowadzi warsztaty.

Opis warsztatów:

Te kilkugodzinne warsztaty prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, będą przeplatane prostymi ćwiczeniami i urozmaicone zadaniami grupowymi.

Ludzka twarz zarządzania projektem to szkolenie, gdzie obok typowych podstaw teoretycznych eksponowani będziemy również my – ludzie, nasze nastawienie, nasze postawy, podejście i to, co w nas się kryje. Kolorytu szkoleniu z pewnością dodają uwypuklone w sposób „miękki” bądź dynamiczny  niuanse towarzyszące powstawaniu konfliktów na projektach, podejmowaniu decyzji czy postrzeganiu prawdy. Każdy uczestnik angażując się podczas zajęć ma szanse w nowy, szerszy sposób  zacząć postrzegać sprawy związane z zarządzaniem projektami.

Oryginalna kompilacja zagadnień z różnych obszarów (doświadczenia inżynierskie, zarządzanie projektami, psychologia) pozwala prezentować szkolenie jako potencjalnie atrakcyjne dla szerokiego spektrum osób, bez względu na profil ich przygotowania zawodowego czy też staż pracy.

W codziennej praktyce inżynierskiej poruszamy się na budowach pośród harmonogramów, terminów do utrzymania, postępu prac, kamieni milowych, zapisów kontraktowych, współpracujemy ze świetnymi Kierownikami Budowy, Inżynierami Kontraktu, Inspektorami Nadzoru, napełnia nas dumą każdy kolejny rosnący budynek, każda kolejna otwarta droga czy też zwykła, acz niezwykle estetyczna kładka dla pieszych. Jednak tak przedstawianej codzienności towarzyszą również konflikty, czy w końcu roszczenia. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, jesteśmy w stanie praktycznie bez zastanawiania się, przedstawić wiele odpowiedzi, ale tego dnia poszukiwać będziemy tych, których w tym podręcznym zestawie gotowych odpowiedzi nie ma.

Warsztaty polecane są osobom, które pragną odświeżyć swą wiedzę na temat zarządzania projektami, czy też po prostu, a może przede wszystkim, chcą zyskać nowy punkt widzenia na znane już sobie sprawy i chcą je zobaczyć w nowym „ludzkim” świetle.

Ramowy program wydarzenia:

10:00 ÷ 10:30 – Powitanie i prezentacja działań Koła Młodych Profesjonalistów na 2018 r.
Wydarzenie z cyklu „Spotkania mentoringowe” – spotkanie z Panem Piotrem Sokołowskim

10:30 ÷ 15:00 – Warsztaty

 • Zarządzanie Projektem – definicje, informacje podstawowe
 • Planowanie
 • Sens zarządzania projektami
 • Typowe problemy na projektach
 • Podejmowanie decyzji (ćwiczenie)
 • Prawda a roszczenie
 • Przykłady praktyczne – komunikacja, roszczenia, relacje
 • Gra strategiczna
 • Podsumowanie

16:00 – Spotkanie integracyjne, na którym moglibyśmy w luźnej atmosferze
porozmawiać.

Druga część wydarzenia, w formie „każdy płaci za siebie”, odbędzie się w jednym z lokali w centrum Warszawy.

Ze względów organizacyjnych i logistycznych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8 września 2018 r.

Termin i miejsce:

22 września 2018 r. (sobota), godz. 10:00
Warszawa, ul. Trębacka 4 (siedziba SIDiR)

Informacja:

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia warsztatów firmowane przez SIDiR.

Prowadzący:

Piotr SokołowskiPiotr Sokołowski

Inżynier budownictwa, z ponad 25 letnim stażem zawodowym. Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług projektowania i nadzorów, usług eksperckich oraz w zarządzaniu projektami. Swoje szlify na pozycji Inżyniera Kontraktu zdobywał na dużych projektach związanych z infrastrukturą kolejową (tunel, dworzec), budownictwem mieszkaniowym, a także budownictwem związanym z gospodarką odpadową czy rozwojem przedsiębiorczości.  Posiada doświadczenie przy budowie obiektów hotelowych, biurowych czy sportowych, gdzie pełnił funkcje Kierownika czy Dyrektora Projektu. W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, gdzie w roku 1993 ukończył również dwuletnie Studium Pedagogiczne, a w roku 1997 otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. W roku 2007 ukończył studia MBA dla Inżynierów w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, a w roku 2015 na tej samej uczelni -Psychologię Biznesu dla Menadżerów. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań o charakterze eksperckim. Znajduje się na liście wykładowców Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Obecnie, od maja 2018 pracuje jako Business Development Director w KARMAR SA.

Grzegorz PiskorzGrzegorz Piskorz

Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR, członek Zarządu SIDiR, Inżynier Projektu w Skanska S.A., Wykładowca na studiach podyplomowych. Zdobywał doświadczenie w wykonawstwie biorąc udział przy realizacji 42 projektów infrastruktury o łącznej wartości ponad 2 mld PLN, opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz FIDIC. Jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant”. Autor publikacji z zakresu zarządzania w budownictwie. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, a obecnie doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2015, zdobył wyróżnienie w konkursie EFCA Young Professional Competition 2016.

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.