Na Politechnice Poznańskiej trawa rekrutacja na studia podyplomowe Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego. Wykładowcami na Studiach Podyplomowych są najwybitniejsi specjaliści, w tym Członkowie SIDiR.

Studia przeznaczone jest przede wszystkim dla osób:

  • Studia Podyplomowe przewidziane jest w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
  • Które ukończyły studia wyższe: budownictwo, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia, marketing, finanse, zarządzanie.
  • Które posiadają tytuł inżyniera, magistra lub licencjata.

Prowadzone zajęcia będą obejmowały:

1.    Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji.
2.    Warunki Kontraktowe FIDIC w realizacji zamówień publicznych.
3.    Zarządzanie kontraktami inwestycyjnymi na roboty budowlane.
4.    Procedury przetargowe w polskim prawie zamówień publicznych.
5.    Ekonomiczne podstawy inwestowania.
6.    Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji a polskie prawo.
7.    Harmonogramy realizacji inwestycji.
8.    Analiza przedinwestycyjna i studium wykonalności.
9.    Zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem w budownictwie.
10.    Zarządzanie projektami – prezentacja zastosowań praktycznych na roboty budowlane.
11.    Zasady kwalifikowania wydatków i kosztów w zamówieniach publicznych.
12.    Seminarium dyplomowe.

Rekrutacja
Edycja 2015