Koleżanki i Koledzy,

W dniu 31 października 2019 r. odbyła się wycieczka szkoleniowo-techniczna pod hasłem „Wymiana wiedzy”. Tym razem wybraliśmy się na budowę najwyższego budynku w Unii Europejskiej – Varso Tower przy ul. Chmielnej w Warszawie oraz na budowę najdłuższego miejskiego tunelu drogowego w Polsce w ramach kontraktu pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „A” od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

Organizatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Wycieczka miała charakter techniczno-szkoleniowy, a jej celem było zdobycie cennego doświadczenia, wymiana wiedzy, nawiązanie kontaktów zawodowych oraz wspólną integrację.

Wydarzenie było połączone z wizytą i pobytem w Warszawie studentów z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Niemcy). Jest to wyróżnienie i duża satysfakcja dla SIDiR współpracować z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, jak również okazja dla wszystkich uczestników wycieczki do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Udział w wycieczce wzięło ponad 50 osób, w tym członkowie i sympatycy SIDiR, studenci z Niemczech oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Łomży.

Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie z jej programem, punktualnie o godzinie 9:30 przybyli pod główne wejście Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1 w Warszawie. Podczas krótkiego powitania uczestników został omówiony napięty plan wydarzenia, po czym udano się w stronę ul. Chmielnej w kierunku nowobudowanego najwyższego budynku w Unii Europejskiej Varso Tower.

Varso Tower

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas wizyty na placu budowy Varso Tower uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa w składzie studentów z Niemczech o godzinie 10:00 rozpoczęła zwiedzanie nowobudowanego wieżowca, której przewodził Pan Krzysztof Gniadzik.
Druga grupa w składzie członków i sympatyków SIDiR oraz uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 z Łomży rozpoczęła zwiedzanie istniejącej części budynku o godzinie 12:00, przewodnikiem tej grupy był Pan Marcin Kowalczyk.

Wieżowiec Varso Tower powstaje w centrum stolicy w sąsiedztwie Złotych Tarasów i Dworca Centralnego. Po wybudowaniu będzie to najwyższy budynek w Unii Europejskiej mierząc 310 m i będzie wyższy od Pałacu Kultury i Nauki o 73 m. Wieżowiec o szklanej elewacji będzie posiadał 4 kondygnacje podziemne i 53 nadziemne o powierzchni jednej kondygnacji 1 500 m2, a zwieńczy go 80 metrowa iglica.

Budowa wieżowca rozpoczęła się na przełomie grudniu 2016 roku i zakończy się w 2020 roku. Inwestorem jest developer międzynarodowa firma HB Reavis, a Generalnym Wykonawcą HB Reavis Construction. Całkowita powierzchnia najwyższego budynku w Unii Europejskiej to ponad 140 000 m2 i pomieści m in. komfortowe biura o powierzchni 63 800 m2 oraz powierzchnie handlowo-usługowe o łącznej powierzchni 10 300 m2, a jego szczególną atrakcją będzie taras widokowy położony na wysokości 230 metrów, dwukrotnie większej niż ten znajdujący się w Pałacu Kultury i Nauki. Wartość inwestycji obejmującej Varso Place to ok. 0,5 mld €.

Ze względu na występowanie niekorzystnych warunków gruntowych na znacznej głębokości konieczne było wzmocnienie gruntu poprzez wykonanie ścian szczelinowych o grubości 80 cm. Na tak przygotowanym podłożu została wykonana płyta fundamentowa o grubości 3,6 metra, która jest wykonana w całości z betonu klasy C50/60. Konstrukcja wieżowca to ustrój nośny trzonowy żelbetowy, wzmocniony zewnętrznymi słupami oraz obwodowymi belkami. Największe słupy Varso Tower to słupy żelbetowe o wymiarach 70 x 70 cm i znajdują się w części podziemnej. Stropy budynku to stropy żelbetowe sprężone grubości 28 cm i rozpiętości 11,5 m wykonane z betonu C50/60. Do wznoszenia najwyższej części budynku wykorzystano systemy kroczące, które umożliwiają wykonanie jednej kondygnacji wieżowca w cyklu tygodniowym.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję nabyć wiedzę o organizacji i technologii wykonywania robót, metodach wykonywania robót żelbetowych, systemach deskowań kroczących, systemie logistycznym budowy oraz rozwiązaniach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót m in. w zwartej zabudowie oraz na dużej wysokości.

Dzięki uprzejmości przewodników mogliśmy zobaczyć zapierające dech widoki z nowobudowanych najwyższych pięter wieżowca.

Południowa Obwodnica Warszawy S2 – zadanie A (tunel)

Po wizycie na budowie Varso Tower wszyscy uczestnicy wycieczki udali się do biura budowy Generalnego Wykonawcy tunelu – firmy Astaldi w ramach kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „A” od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęło się szkolenie wstępne, po czym odbyła się prelekcja prezentacji dotycząca technologii wykonania tunelu w ciągu nowobudowanej Południowej Obwodnicy Warszawy.

Po zakończeniu prelekcji wyruszyliśmy na plac budowy tunelu drogowego.

Kontrakt obejmuje budowę fragmentu drogi ekspresowej S2 o długości  ok. 4,6  km od w. Puławska (bez węzła) do w. Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod Ursynowem w Warszawie.

Tunel o długości ok. 2,3 km będzie poprowadzony pod  I linią metra i będzie najdłuższym miejskim tunelem drogowym w Polsce.

Każda z dwóch jezdni będzie mieć szerokości ok. 14,5 metra, po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości ok. 3,75 metra. Po obu stronach jezdni zlokalizowane będą drogi ewakuacyjne o szerokości 1 m od krawędzi jezdni. Tunel pod powierzchnię będzie wchodzić między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, wychodzić  na skarpie, za ul. Nowoursynowską w Warszawie. Wartość kontraktu to 993 mln PLN netto.

Ze względu na wykonanie głębokich i skomplikowanych robót budowlanych w zwartej zabudowie przy licznych nietypowych kolizjach i rozwiązaniach technologicznych zdecydowano, iż tunel o przekroju dwunawowym zostanie wykonany metodą podstropową.

Rys. 1 Przekrój tunelu
Źródło: http://www.siskom.waw.pl

Powyższa metoda stosowana jest w celu zmniejszenia wpływu wykonania głębokiego wykopu na otoczenie a obudowę wykopu stanowią ściany szczelinowe.
W pierwszej kolejności wykonuje się ściany szczelinowe w gruncie, a następnie na nich opiera się konstrukcję stropu (grunt pełni funkcję deskowania), na końcu spod wykonanego stropu i ścian szczelinowych tworzących konstrukcję ramową wybiera się urobek. Przy budowie tuneli wydobycie urobku i dowóz materiałów odbywają się otworami technologicznymi pozostawionymi w stropie tunelu, jak również i od strony przygotowanych ramp dojazdowych.

Etapy metody stropowej:

 1. wykonanie obwodowych ścianek szczelinowych
 2. przygotowanie podłoża (bezpośrednio na gruncie) po przez wykonanie chudego betonu pod płytę stropową tunelu.
 3. zbrojenie płyty stropowej tunelu
 4. betonowanie płyty stropowej
 5. wydobycie i odwóz urobku
 6. przygotowanie podłoża pod kolejny strop
 7. zasypanie nowopowstałego tunelu przywracając stan pierwotny na powierzchni terenu

Największym wyzwaniem inżynierskim przy budowie tego obiektu było wykonanie obudowy tunelu metra na obszarze skrzyżowania się
z nowobudowanym tunelem drogowym. Obudowa tunelu metra to konstrukcja żelbetowa o długości 39,2 m i szerokości 18 m.

Wykonanie obudowy tunelu metra wykonywano w kilku etapach:

 1. wykonanie odkopu tunelu metra
 2. wykonanie ścian szczelinowych
 3. wzmocnienie konstrukcji tunelu metra belkami bocznymi
 4. wykonanie wykopu i budowa konstrukcji środkowej części tunelu drogowego
 5. poszerzenie wykopu i budowa konstrukcji bocznej części tunelu drogowego

Strop tunelu w tej lokalizacji ma maksymalnie do 50 m rozpiętości o grubości od 1,1 m do 1,5 m.

Fot. 1 Docelowe rozwiązanie zabezpieczenia tunelu metra
Źródło: https://warszawa.wyborcza.pl/

Zakończenie budowy tunelu pod I linią metra planowane jest sierpniu 2020 r.

Ambasada Niemiec

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Ambasadzie Niemiec. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców jako jedna z atrakcji programu dla uczestników wycieczki w związku z wizytą studentów z Niemiec w Warszawie.

O godzinie 17:30 przedstawiciele Ambasady Niemiec powitali wszystkich uczestników spotkania w Ambasadzie przy ul. Jazdów w Warszawie.
Podczas spotkania z przedstawicielami Niemiec pracujących w Ambasadzie Niemiec przybliżono charakter pracy dyplomaty w Polsce oraz omówiono wizytę studentów z Uniwersytetu Technicznego z Drezna.

Studenci wykazali się dużym zaangażowaniem, niejednokrotnie zadając pytania i włączając się w dyskusję.

Podziękowania

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR, Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Łomży składamy serdeczne podziękowania dla Inwestora i Dyrekcji Generalnego Wykonawcy firmy HB Reavis, a w szczególności dla Pana Jakuba Kociędy za możliwość organizacji wycieczki szkoleniowo-technicznej na plac budowy Varso Tower, Pana Krzysztofa Gniadzika i Pana Marcina Kowalczyka za poświęcony czas i wyczerpujące informacje dotyczące nowobudowanego wieżowca Varso Tower.

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR, Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Łomży składamy serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Generalnego Wykonawcy firmy Astaldi, a w szczególności dla Pani Katarzyny Adaszyńskiej, Pana Huberta Sasina, Pana Marcina Tetycha, Pana Pawła Koźniewskiego oraz Pana Mateusza Witczyńskiego za możliwość organizacji wycieczki szkoleniowo-technicznej, za przygotowanie merytoryczne i profesjonalną organizację logistyczną, poświęcony czas i wyczerpujące informacje dotyczące nowobudowanego tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S2.

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie składam podziękowania dla przedstawicieli Ambasady Niemiec za otwartość i możliwość spotkania.

Podziękowania dla Pana Michała Drzazga za profesjonalne tłumaczenie przekazywanych informacji wszystkim uczestnikom wycieczki w kombinacji języków niemieckiego, angielskiego i polskiego.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Jerzy Sawicki
Członek Zarządu
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Paul Heber
Technische Universität Dresden
Freunde Des Bauingenieurwesens

Małgorzata Demczuk-Gutowska
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży