Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy honorowym patronatem organizowaną już po raz ósmy Konferencję „Geoinżynieria w Budownictwie”, która odbędzie się w dniach 4–6 grudnia br. w Krakowie.

Program wydarzenia obejmuje najbardziej istotne problemy branżowe, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Organizatorzy wychodzą naprzeciw konieczności rozszerzenia i aktualizacji wiedzy m.in. w zakresie projektowania, doboru technologii i możliwych do wykorzystania produktów oraz maszyn, wykonawstwa, nadzoru i utrzymania w ramach planowanych, jak i już zakończonych inwestycji. Nie zabraknie również nawiązania do niuansów związanych z realizacją inwestycji w gęstej zabudowie miejskiej oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, energetycznych i innych. Proponowana tematyka będzie omawiana w ramach wystąpień indywidualnych oraz dyskusji panelowych w gronie ekspertów z udziałem słuchaczy.

Tym razem wydarzenie odbędzie się w nowej formule, co oznacza m.in. to, że konferencję poprzedzą warsztaty poświęcone kwestii zastosowania geosyntetyków w budownictwie. Nie zabraknie także wręczenia prestiżowych nagród branżowych TYTAN.

Szczegóły na temat konferencji dostępne na stronie: http://konferencje.inzynieria.com/geoinzynieria/

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/244804202880463/

Wraz z Organizatorami zapraszamy do udziału!