W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Koło Młodych Profesjonalistów oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Instytut Zarządzania w Budownictwie, Koło Naukowe Organizacji Budownictwa ma zaszczyt zaprosić na seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Krakowskiej”.

Współorganizatorzy

Koło Młodych Profesjonalistów

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Koło Naukowe Organizacji Budownictwa

Instytut Zarządzania w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Cel seminarium:

Prezentacja działalności SIDiR, Koła Młodych Profesjonalistów oraz promocja zawodu Inżyniera Konsultanta jako atrakcyjnej i różnorodnej ścieżki kariery – studentom, którzy w przyszłości staną się liderami naszej branży.

Termin i miejsce

27. października 2017, godz. 15:00
Kraków, ul. Warszawska 24
Budynek główny, s. 411

Prowadzący

Seminarium poprowadzi kol. Paweł Zejer – Wicerezes Zarządu SIDiR, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, Członek Zarządu Instytutu Analiz Budowlanych (INAB) i Niezależny Konsultant oraz kol. Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR i doktorant III roku studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Zaproszenie
Plakat promujący wydarzenie