W dniu 27. października 2017 r. odbyło się Seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Krakowskiej”.

Organizatorami wydarzenia byli Koło Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Koło Naukowe Organizacji Budownictwa Instytutu Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Celem wydarzenia była prezentacja działalności SIDiR, Koła Młodych Profesjonalistów oraz promocja zawodu Inżyniera Konsultanta.

Seminarium prowadził kol. Paweł Zejer — Wiceprezes Zarządu SIDiR oraz kol. Grzegorz Piskorz — Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR.

W seminarium uczestniczyła społeczność akademicka oraz studenci Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej z różnych lat studiów na kierunku Budownictwo.

Wydarzenie rozpoczęło się od „burzy mózgów”, zadając studentom pytania dotyczące zawodów, jakie by chcieli wykonywać po ukończeniu studiów.

Studenci przedstawili również swoje oczekiwania przybywając na seminarium w formie pytań dotyczące SIDiR.

Tablica „burza mózgów”

Pierwszym punktem agendy było przybliżenie roli Inżyniera Konsultanta jako atrakcyjnej i różnorodnej ścieżki kariery. Przedstawiono, iż praca w tym zawodzie jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji oraz utrzymywaniu swojej wiedzy i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinach techniki, prawa, zarządzania i ekonomii.

W dalszej części zaprezentowano ogólne informacje dotyczące działalności SIDiR oraz pokrótce omówiono historię, cele i ich realizację zgodnie ze statutem SIDiR.

Cieszącym się zainteresowaniem wśród studentów było omówienie działalności Akademii SIDiR. Szczególnie uwagę przykuwała tematyka szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez SIDiR, prowadzonych przez Inżynierów Konsultantów i prawników mających wieloletnie doświadczenie zarówno edukacyjne, jak i praktyczne.

Kolejnym punktem wzbudzającym zaciekawienie była prezentacja działalności Koła Młodych Profesjonalistów. Studenci dowiedzieli się, jakie są założenia programowe grupy, jaka jest jej działalność i co można zyskać wstępując w szeregi Koła Młodych Profesjonalistów. Podczas prezentacji podkreślono główne cele, którymi są m.in. pomoc Młodym Profesjonalistom
w zbudowaniu i umocnieniu silnej i stabilnej pozycji na rynku pracy oraz zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji Młodych Profesjonalistów.

W dalszej części Seminarium przedstawiono ogólne informacje o Sądzie Arbitrażowym przy SIDiR oraz zakomunikowano organizację IV Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej, która odbędzie się 23-24.11.2017 r. w Warszawie.

Prezentację zakończono zaproszeniem na warsztaty dla Młodych Profesjonalistów pn. „Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w Prawie Zamówień Publicznych”, które planowane są w dniu 18.11.2017 r. (sobota) w Krakowie przy ul. Szlak 65.

Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej wykazali duże zainteresowanie oraz aktywnie uczestniczyli w czasie prezentacji.

Aplauz zakończył pierwsze spotkanie z cyklu „SIDiR na uczelniach”.

W tym miejscu w imieniu SIDiR pragniemy złożyć podziękowania dla Instytutu Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej za możliwość zorganizowania Seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Krakowskiej”.

Paweł ZejerGrzegorz Piskorz