konferencja infrastruktura

Szanowni Państwo,

pragnę podzielić się swoimi wrażeniami z konferencji „Infrastruktura Polska”, którą już po raz szósty zorganizował Executive Club.

Do debaty zaproszono Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele administracji państwowej, w tym Urzędu Zamówień Publicznych oraz przedstawiciele największych firm krajowych i zagranicznych zajmujących się rozwojem infrastruktury w Polsce a także analitycy i eksperci.

Podczas konferencji dokonano analizy kondycji sektora infrastruktury. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że sytuacja na rynku powoli się stabilizuje. Podkreślano jednak konieczność zmiany otoczenia prawnego. Wielokrotnie padały głosy, że rozwiązaniem lepszym niż nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest napisanie jej od nowa. Przedstawicielka Urzędu Zamówień Publicznych potwierdziła kwiecień 2016 r., jako aktualny termin wprowadzenia nowej ustawy o systemie zamówień publicznych, wdrażającej najnowsze unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania. W trakcie dyskusji panelowych prelegenci akcentowali również, że kryterium najniższej ceny nie sprzyja wysokiej jakości i wyklucza innowacyjność, która jest jednym z czynników kluczowych wzrostu gospodarczego.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja przy okrągłym stole. Do debaty w charakterze eksperta został zaproszony Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pan Tomasz Latawiec. Prezes Latawiec na wstępie zaznaczył, że infrastruktura to nie tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ale to również koleje, energetyka, środowisko i hydrotechnika. W trakcie swojego wystąpienia Prezes poinformował zebranych, że z uwagi na zbyt dużą ilość wprowadzanych zmian w warunkach kontraktowych FIDIC trwają prace nad stworzeniem tzw. „złotych klauzul”, których nie będzie można modyfikować. Swoją wypowiedź Prezes spuentował zaś stwierdzenie, że zamiast na błędach lepiej uczyć się na dobrych praktykach.

Pełna relacja z konferencji będzie wkrótce dostępna na stronie: http://www.executive-club.com.pl/konferencje/infrastruktura/19-lutego-2015/

Z poważaniem
Tamara Małasiewicz