W 16 odcinku podcastu PRZE:budowa rozmawiamy o czymś, co jeszcze nie jest stosowane w Polsce na szeroką skalę, ale ma ogromy potencjał. Chodzi o finansowanie sporu przez podmiot trzeci, ang. Third Party Funding. Procesy inwestycyjne nierozerwalnie wiążą się ze sporami, które na ogół rozstrzyga sąd – czy to powszechny, czy arbitrażowy. To kosztowny proces, a wykonawcy czy konsultanci wchodząc w spór angażują zasoby w procesy, które nie podnoszą wydajności. Third Party Funding, to mechanizm, który pozwala na sfinansowanie spory przez zewnętrzny podmiot, co pozwala na poprawę płynności.