23 odsłona podcastu PRZE:budowa. Naszym gościem jest prezes Urząd Zamówień Publicznych Hubert Nowak. To ponad godzinna rozmowa o fundamentach systemu, jego ewolucji i kierunkach rozwoju. Z rozmowy wyłania się nowe podejście administracji do tego w jaki sposób kształtować zrównoważone relacje pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi. Nie ulega wątpliwości, że będzie to proces, może nawet będzie mozolny, ale można przyjąć, że jesteśmy w trakcie.

Wiązanka tematów o systemie zamówień publicznych. O fundamentach systemu, o nowej ustawie pzp, o legislacji, o cyfryzacji, o podnoszeniu kompetencji, o zamówieniach na usługi intelektualne, o standardach, o wzorach, o waloryzacji i o wielu innych tematach związanych z systemem zamówień publicznych.