Logo Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Ośrodek Mediacji działający przy SIDIR wprowadza możliwość rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediacje.

Mediacje są alternatywną, pozasądową metodą rozwiązywania sporów.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Mediacji przy SIDiR