Na prośbę firmy CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. publikujemy jej nową ofertę pracy.


STRABAG jest europejskim Koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zatrudnieniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizujemy z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez zespołowej pracy. Pracownicy z inicjatywą, odpowiedzialni i dążący do celu i mają możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego.

CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. prowadząca obsługę prawną i kontraktową Koncernu STRABAG SE w Polsce poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalisty do spraw kontraktowych / Contract Manager

Opis stanowiska:

 • prowadzenie obsługi spraw kontraktowych – bieżącej administracji kontraktem,
 • przygotowywanie i zarządzanie zmianami i roszczeniami,
 • udział w procesie tworzenia oferty dla Inwestora.

Miejsce pracy:

 • Województwo Pomorskie, Zachodnio- Pomorskie, Warmińsko – Mazurskie
 • do obsługi i wsparcia w zakresie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego,

Profil kandydata:

 • wyższe wykształcenie inżynierskie,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży budowlanej,
 • doświadczenie w prowadzeniu formalnej strony realizacji kontraktu budowlanego,
 • znajomość zagadnień związanych z technologią i organizacją budowy,
 • znajomość inżynierskich aspektów realizacji budowy,
 • doskonale rozwinięte umiejętności analityczne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism,
 • podstawowa umiejętność kalkulacji i harmonogramowania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, zdolność do identyfikowania potrzeb klienta oraz budowania z nim dobrych relacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoki poziom staranności i dbałości o szczegóły,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów Ustawy PZP oraz doświadczenie w realizacji kontraktów opartych o wzór umowny FIDIC będą dodatkowym atutem.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bieżącą administrację kontraktem, w tym doradztwo w zakresie kontraktowych szans i ryzyk Wykonawcy,
 • monitorowanie procesu realizacji budowy pod kątem zgodności z kontraktem w zakresie obowiązków formalnych oraz możliwości wystąpienia z roszczeniami finansowymi i/lub terminowymi.
 • analizę dokumentów kontraktowych i ocenę rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami umownymi a wymaganiami klienta w trakcie realizacji projektu,
 • raportowanie o zdarzeniach potencjalnie zakłócających realizację,
 • przygotowywanie wszelkiej korespondencji oraz dokumentów kontraktowych,
 • doradztwo w zakresie harmonogramu, spraw rozliczeniowych, a także wszelkich innych dokumentów związanych z kontraktem,
 • prowadzenie i monitorowanie całego procesu zarządzania zmianami i roszczeniami kontraktowymi (w tym wg warunków kontraktowych (FIDIC), począwszy od procesu ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: przygotowywanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę, sporządzenie uzasadnień formalnych i faktycznych wraz z ich ewidencjonowaniem, prowadzenie ewidencji roszczeń i zmian wraz z raportowaniem wewnętrznym, udział w ocenie zasadności i przygotowanie stanowiska w zakresie zgłoszeń gwarancyjnych,
 • analizę dokumentów kontraktowych i udział w przygotowywaniu oferty oraz przygotowywanie pytań do wymagań Inwestora,
 • ścisłą współpracę z działem prawnym w zakresie wykonywanych czynności.

Oferujemy:

 • możliwość zdobywania doświadczenia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w międzynarodowej firmie o wysokich standardach i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w tworzeniu ciekawych projektów w zespole doświadczonych inżynierów i prawników,
 • perspektywę rozwoju i wieloletniej współpracy
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • rynkowe wynagrodzenie finansowe adekwatne do doświadczenia,
 • pakiet medyczny w Luxmed.

Linki

Specjalisty do spraw kontraktowych / Contract Manager (link)