FIDIC, Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, jest światowym zrzeszeniem inżynierów konsultantów, w którego skład wchodzą poszczególne kraje członkowskie. Reprezentuje ponad milion zawodowych inżynierów oraz 40,000 firm w ponad 100 państwach na całym świecie.

FIDIC została założona w 1913 roku i zajmuje się promowaniem oraz wprowadzaniem w życie strategicznych celów branży inżynierskiej z ramienia Stowarzyszeń Członkowskich. Federacja ma również na celu rozpowszechnianie wśród jej członków informacji oraz materiałów merytorycznych. W chwili obecnej FIDIC zrzesza ponad 100 państw na całym świecie.

FIDIC realizuje swe cele poprzez publikowanie międzynarodowych standardowych formularzy kontraktowych na budowę (zarówno dla klientów, jak i dla konsultantów, pod-konsultantów, joint ventures oraz dla przedstawicieli), a także związanych z tym materiałów, takich jak standardowe formularze pre-kwalifikacyjne.

FIDIC publikuje również dokumenty natury biznesowej tyczące się m.in. polityki działalności, procedur, wytycznych, podręczników oraz materiałów szkoleniowych w obszarach:

  1. systemów zarządzania (zarządzania: jakościowe, ryzykiem, relacjami biznesowymi, środowiskowe oraz zrównoważonym rozwojem) i
  2. procesów biznesowych (wybór konsultanta, selekcja jakościowa, ofertowanie, przetargi, ubezpieczenia, zasady odpowiedzialności, transfer technologiczny, budowa potencjału).

FIDIC organizuje coroczną Międzynarodową Konferencję Infrastrukturalną FIDIC, a także kompleksowe seminaria, warsztaty budowy potencjału oraz szkolenia.

Strona internetowa FIDIC: https://fidic.org/