Konsultant_37_03_2015

W numerze:
Temat dnia
„PROJEKTUJ i BUDUJ” W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (uregulowania prawne)
KOMENTARZ dotyczący norm prawnych związanych z zakończeniem budowy i użytkowaniem obiektów budowlanych
Wytyczne FIDIC z dnia 1 kwietnia 2013 r. dla stosujących Warunki Kontraktu z 1999 w odniesieniu do Decyzji Komisji Rozjemczej
Konferencja CAPEC, Pekin
Chcemy się rozwijać w środowisku cieszącym się prestiżem zawodowym (wyniki ankiety 2015)
Aktualności

Szczegóły: https://sidir.pl/biuletyn/