XI EDYCJA KONFERENCJI SIDiR – DOBRE PRAKTYKI W PRZYGOTOWANIU UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI INTELEKTUALNE – WYBRANE ASPEKTY

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR mam przyjemność zaprosić Państwa na XI edycję Konferencji, której tematem będą Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi intelektualne – wybrane aspekty.

Aktualna praktyka wskazuje, że w umowach o roboty budowlane wciąż jeszcze spotykamy się z brakiem równowagi stron, jednostronnym przypisaniem ryzyka oraz nieadekwatnymi karami umownymi. Zapewne to zainicjowało opracowanie przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacji co do postanowień wzorów umów lub innych czynności prawnych. Pochwalamy tę inicjatywę, która dąży do tego, że umowy będą bardziej sprawiedliwe, zrozumiale, jednoznaczne i precyzyjne.

Jednakże umowy na roboty budowlane to jedynie fragment zagadnienia, który chcemy poruszyć. W szczególności skupimy się na analizie praktyk związanych z przygotowaniem i realizacją umów dotyczących usług intelektualnych, zwłaszcza w obszarze projektowania oraz usług inżynieryjnych. Te usługi stanowią kluczowy element procesu inwestycyjnego pod względem przygotowania, realizacji i rozliczeń. Obecna jakość tych umów budzi jednak istotne zastrzeżenia w całym środowisku budowlanym.

Należy podkreślić, że „dobre praktyki” bazują na doświadczeniu i standardach. Z tymi mamy jednak problemy, bowiem w przygotowaniu wzorów umów – poza powszechnie stosowanymi w Polsce wzorami umów FIDIC, brakuje kompleksowych standardów. Dlatego też SIDiR podjął się wyzwania stworzenia Standardów Realizacji Inwestycji, a trzecia edycja tych standardów ukaże się w tym roku.  O tym też będziemy dyskutowali podczas konferencji.

Program XI edycji Konferencji został „uszyty na miarę” aby sprostać potrzebom wszystkich zainteresowanych tematyką umów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Nie trzeba podkreślać, że poziom merytoryczny konferencji organizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy SIDiR jest gwarancją stałego podnoszenia jakości edycja po edycji.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału!

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Tomasz Skoczyński
Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego
przy Stowarzyszeniu
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Strona konferencji: konferencja.sidir.pl