II Konferencja BUDOWA FARM WIATROWYCH – #BFW2024 – która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2024 r. w Sopocie odpowie na ważne pytania dotyczące udziału morskich i lądowych farm wiatrowych w polskiej transformacji energetycznej.

Ubiegłoroczna Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony przedstawicieli branży. W pełni potwierdziła potrzebę prowadzenia potrzebę wieloaspektowej dyskusji skupiającej wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz uwidoczniła korzyści płynące z dzielenia się wiedzą oraz prowadzenia środowiskowego dialogu.

Zgodnie z rządowymi założeniami strategicznymi, w 2040 r. ponad połowa mocy zainstalowanych w Polsce ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. Równie ambitny cel stawia Komisja Europejska, która liczy, że w 2030 r. udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej sięgnie 45 %.

By urzeczywistnić te zamierzenia, konieczna jest platforma wymiany doświadczeń między projektantami, producentami, wykonawcami i inwestorami. Taką rolę pełni właśnie Konferencja „Budowa Farm Wiatrowych”. W tym roku przedmiotem obrad i dyskusji będą zagadnienia związane zarówno z budową morskich, jak i lądowych farm wiatrowych. Uważamy bowiem, że osiągnięcie zaplanowanych celów neutralności klimatycznej wymaga możliwie kompleksowego spojrzenia na potrzeby energetyki wiatrowej. Uwzględniając jednak specyfikę obu typów instalacji uznaliśmy, że po części wspólnej Konferencji, obrady dotyczące offshore oraz farm lądowych, będą toczyć się osobno.

W trakcie Konferencji uznani eksperci w szczegółowy sposób poruszą m.in. wątki projektowe, techniczne oraz finansowe. Nie uciekniemy także przed dyskusją dotyczącą, budzących emocje środowiska, zagadnień legislacyjnych. Uczestnicy będą mieli wiele możliwości do nawiązywania i zacieśniania branżowych kontaktów. Wszystko po to, by w pełni wykorzystać szansę, jaką dla polskich firm i inżynierów niesie proces transformacji energetycznej naszego kraju.

Wraz z Organizatorem – Wydawnictwem Inżynieria Sp. z o.o. – serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

Agenda oraz szczegóły dostępne na stronie: https://konferencje.inzynieria.com/bfw2024