Na stronie http://fidic.org/other-resources/fidic-terms-glossary został utworzony słownik online terminów używanych w Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Intencją tego słownika jest pomoc dla osób korzystających z Warunków Kontraktowych FIDIC. W łatwy sposób można odszukać definicje oraz porównać je w różnych edycjach warunków.

Słownik obejmuje następujące kategorie:
Business Practice
Capacity Building
Contracts
Integrity Management
Risk and Liability
Sustainable Development

Słownik jest „półotwartym” źródłem wiedzy. Eksperci FIDIC z całego świata mogą logować się i w trybie edycji proponować nowe definicje. Definicje zostaną wprowadzone po zatwierdzeniu przez przewodniczącego Komitetu FIDIC.