Artur Ząbik

Inżynier
Zaolziańska 3/21 02-781 Warszawa
+48 511968167
[email protected]
PORR S.A.
Członek zwyczajny od roku 2016
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.