Joanna Wilemborek-Skiba

Inżynier
Bołtucia 8 / 30 01-493 Warszawa
Fax (22) 638 75 70
+ 48 509 772 509
[email protected]
BUD-DOR Joanna Wilemborek - Skiba
Członek zwyczajny od roku 2005
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.