Krzysztof Daniel Wereda

Inżynier
+48 793 355 565
[email protected]
Członek zwyczajny od roku 2019
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.