Thomas Wegner

Inżynier
Klimova 337/6 Prague 5 – 15000 Radlice
+420 731 602 964
+48 660 197 565
[email protected]; [email protected]
Chief Technical Officer VINCI CONCESSIONS DEUTSCHLAND/DIVia D4 s.r.o., Czech Republic
Członek zwyczajny od roku 2013
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.