Kamil Sójta

Inżynier
662 653 097
[email protected]
Członek zwyczajny od roku 2023
Członek grup
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.