Mateusz Michał Samulak

Inżynier
+48 602 603 408
[email protected]
PROJMORS Biuro Projektów Budownicwa Morskiego Sp. z o.o.
Członek zwyczajny od roku 2019
Więcej informacji
Powyższe dane są zgodnie z informacją przekazaną przez osoby zainteresowane i nie podlegają weryfikacji SIDiR.